CKPower โชว์กำไรไตรมาส 3-65 แตะ 1,462 ล้าน แม้ราคาก๊าซกระทบค่าใช้จ่าย

CKPower โชว์กำไรไตรมาส 3/65 แตะ 1,462 ล้าน กำไรสุทธิสูงสุดในประวัติการณ์ แม้ราคาก๊าซกระทบค่าใช้จ่าย

เศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.65 นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP กล่าวว่า ในไตรมาสที่ 3/65 กลุ่มบริษัท CKPower มีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิ โดยมีรายได้รวม 3,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 986 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีรายได้รวม 2,509 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 39% แม้ว่าบริษัทฯ จะต้องเผชิญกับราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ตลาดโลก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 964 ล้านบาท แต่ก็มีปัจจัยบวกจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 235 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 23% ตามปริมาณน้ำเฉลี่ยที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ในไตรมาส 3 ที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 38% ทำให้โรงไฟฟ้ามีระดับการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าใกล้เคียงกับกำลังการผลิตสูงสุดตลอดทั้งไตรมาส 3 ของปีนี้ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 227 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 1,235 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานของ CKPower ในช่วง 9 เดือนของปีนี้ก็เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน โดย บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,697 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,792 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีรายได้รวม 6,905 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 2,057 ล้านบาท โดยปัจจัยบวกมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ที่เติบโตขึ้นถึง 33% หรือโตขึ้น 505 ล้านบาท ตามปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ที่มากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 26% ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิถึง 2,364 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรีมีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ CKPower มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น

CKPower โชว์กำไรไตรมาส 3-65 แตะ 1,462 ล้าน แม้ราคาก๊าซกระทบค่าใช้จ่าย

โดยเมื่อวันที่ 29 ก.ย.65 ที่ผ่านมา ทริสเรทติ้งได้คงอันดับเครดิตองค์กรของ CKPower ที่อันดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากการที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอ

และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้ซื้อที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และ ข่าวเศรษฐศาสตร์ ภาพรวมผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2565 น่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด ที่เริ่มสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ขณะเดียวกัน เป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของ CKPower จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 และยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 นอกจากนี้ CKPower ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards เมื่อวันที่ 28 ต.ค.65 ที่ผ่านมา จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว