ไทยยืนยันไม่ตรวจโควิด นักท่องเที่ยวจีน ย้ำหลักความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

เตรียมรับแรงปะทะคลื่นนักท่องเที่ยวจีน คณะกรรมการวิชาการ สธ. เห็นชอบไม่ต้องตรวจโควิด “นักท่องเที่ยวจีน”

สังคม ที่เดินทางเข้าไทย ย้ำหลักความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ วันที่ 1 มกราคม 2566 เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว เปิดเผยระบุว่า นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการประชุมคณะกรรมการวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีวาระสำคัญ คือ การเตรียมรับสถานการณ์เดินทางที่จะเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนที่มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ 5 ล้านคน ในปี 2566 ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการฯ กล่าวว่า การพิจารณามาตรการคำนึงถึงหลักการเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ อยู่บนพื้นฐานด้านวิชาการ ความปลอดภัยสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ และสอดคล้องกับมาตรการผู้เดินทางเข้าออกของประเทศต่างๆ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและประเมินความเสี่ยงแล้วเห็นว่า “ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้” โดยมีแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมรับผู้เดินทางจากจีน ดังนี้ 1. กำหนดมาตรการป้องกันโควิด เพื่อรับผู้เดินทางจากจีน ได้แก่ ตรวจเอกสารรับรองวัคซีนโควิด 19 และประกันสุขภาพระยะสั้นที่ครอบคลุมการรักษาโควิด ก่อนเดินทางเข้าไทย สอดคล้องกับข้อกำหนดของจีนในการรับผู้เดินทางเข้าประเทศ ที่ให้ตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 48 ชั่วโมง 2. สื่อสารถึงมาตรการและคำแนะนำต่างๆ ของไทย ให้ผู้เดินทางก่อนเดินทางเข้าไทย ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สายการบิน ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ

ไทยยืนยันไม่ตรวจโควิด นักท่องเที่ยวจีน ย้ำหลักความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
3.ระบบเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าประเทศที่ช่องทางเข้าออกประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างตรวจสายพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันสายพันธุ์ที่พบในจีน ไม่แตกต่างจากที่เคยมีรายงาน

ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อนำไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสม 4.เตรียมพร้อมระบบสาธารณสุข ข่าวสังคม ให้รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้มากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว 5. สื่อสารมาตรการป้องกันตนเองตลอดเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในไทย เช่น สวมหน้ากาก การล้างมือ และจัดบริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว 6.ผู้ประกอบการและร้านค้า ดำเนินการตามแนวทาง SHA, SHA+ 7.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคม สื่อสารผู้ประกอบกิจการ ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวรับวัคซีนโควิดครบ 4 เข็ม โดย สธ.จะเตรียมวัคซีนให้กับแรงงาน ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และภาคคมนาคม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน รวมถึงคนไทยทุกคนให้ได้วัคซีนรวม 4 เข็ม เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์ ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากจีน แต่หากมีข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์หรือสถานการณ์ระบาดเปลี่ยนแปลง จะพิจารณาความจำเป็นของการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางเข้าไทยอีกครั้งทั้งนี้ จะนำผลของที่ประชุมเสนอต่อผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับผู้เดินทางจากจีนในวันที่ 5 ม.ค.2566 เพื่อกำหนดเป็นมาตรการของประเทศร่วมกัน

แนะนำข่าวสังคม อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : อึ้ง ขนส่งชื่อดังส่งไม่ทัน พัสดุกองเป็นภูเขา ตกค้างกว่า 8 พันชิ้น บางกล่องหายสาบสูญ