เด็กหญิง 5 ขวบหนีออกจากบ้านกลางดึก ร่างกายมีแต่รอยถูกตี

เด็กหญิง 5 ขวบหนีออกจากบ้านกลางดึก ร่างกายมีแต่รอยถูกตี

น.ส.นพพนา เจริญธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เด็กหญิง 5 ขวบหนีออกจากบ้านกลางดึก ร่างกายมีแต่รอยถูกตี

ข่าว ได้รับการประสานจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระยอง ว่ามีพลเมืองดีพบเห็นเด็ก 5 ขวบเดินหนีออกจากบ้าน ร่างกายมีร่องรอยถูกตี ที่บริเวณซอยสัมฤทธิ์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง ซึ่ง จนท.ตำรวจได้ส่งตัวเด็กเข้ารับการรักษา ตรวจร่างกายที่ รพ.ระยองแล้ว บพด.ระยองได้ประสานงานกับจนท.oscc รพ.ระยองซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพ รพ.ได้รับเด็กเข้าแอดมิทเพื่อรักษาพยาบาล และ พบจิตแพทย์เด็ก เพื่อประเมินสภาพจิตใจและนัดหมายให้บ้านพักเด็กฯ รับตัวเพื่อดำเนินการด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พศ.2546 เมื่อดำเนินการด้านการพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ข่าวเด็ก ส่วนในด้านสภาพจิตใจของเด็กในขณะนี้เด็กยังมีอาการหวาดกลัว ไม่พูดจา ซึ่งรพ.จะดูแลในช่วงแรกก่อน จากการสอบสวนเด็กเบื้องต้น เด็กหญิงอายุ 5 ปี เรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ระยอง โดยคุณครูเคยเห็นร่องรอยการถูกตี ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองได้ดำเนินการช่วยเหลือในระยะต่อไป ดังนี้

1.คุ้มครองสวัสดิภาพตามพรบ.คุ้มครองเด็ก พศ.2546 ร่วมกับ พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พศ.2550

2.ประสานงาน จนท.ตำรวจติดตาม ผปค. บิดา มารดา เด็ก เพื่อสอบข้อเท็จจริง การกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้น และดำเนินการด้านคดีความต่อไป

3.ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ และร่างกายเด็ก เพื่อรักษาบาดแผลทางจิตใจเบื้องต้น โดย ร่วมมือกับ ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรี OSCC รพ.ระยอง