เศรษฐกิจ11-10-65

กรมธนารักษ์ ช่วยผู้เช่าที่ราชพัสดุทุกประเภท ที่ได้รับผลพวงจากน้ำหลาก ด้วยการออกมาตรการนอกจากการเก็บค่าใช้จ่ายในการเช่าสูงสุด 2 ปี

เศรษฐกิจ11-10-65

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการเงิน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ เผยออกมาว่า ได้สั่งให้ที่ทำการธนารักษาพื้นที่รีบตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลพวงจากน้ำท่วม โดยยิ่งไปกว่านั้นกรุ๊ปพลเมืองผู้เช่าที่ราชพัสดุภัณฑ์ เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็ทุเลาความลำบากเป็นการด่วน ในพื้นฐานได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้เช่าที่ราชพัสดุภัณฑ์และก็ได้รับผลพวงจากภัยน้ำหลากคราวนี้ เป็น

1. กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อพักอาศัย ถ้าเกิดเสียหายนิดหน่อยให้เว้นเสียแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า ตรงเวลา 1 ปี, เสียหายอีกทั้งข้างหลัง ให้ละเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า ตรงเวลา 2 ปี โดยความย่ำแย่อีกทั้งข้างหลัง พิเคราะห์จากภาวะตึกที่อยู่ที่อาศัยที่ไม่สามารถที่จะเข้าอยู่ได้อย่างสิ้นเชิง เหตุเพราะตัวบ้านได้รับความย่ำแย่ หรือส่วนประกอบของบ้านเสียหายจนถึงไม่สามารถที่จะเข้าพักอาศัยได้ (ไม่รวมทั้งในกรณีที่อุทกภัยทั้งยังข้างหลัง แต่ว่าสามารถเข้าพักอาศัยคราวหลังน้ำลดได้)

2. กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการเกษตร แม้พืชหรือผลิตผลได้รับความเสื่อมโทรมจากเหตุน้ำท่วม ให้ละเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเช่าตรงเวลา 1 ปี โดยสามารถขอข้อมูลการยืนยันความทรุดโทรมจากส่วนราชการที่เกี่ยวพัน ดังเช่นว่า ที่ทำการเกษตรจังหวัด ที่ทำการประมงจังหวัด ฯลฯ

3. กรณีผู้เช่าตึกราชพัสดุ รวมทั้งผู้เช่าที่ดินเพื่อผลดีอันอื่น ให้นอกจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเช่าตามเรื่องจริง ว่าไม่อาจจะดำเนินกิจการตามเป้าหมายในที่เช่าได้ โดยให้นอกจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าเป็นทุกเดือนเศษของเดือนให้นับยอดเยี่ยมเดือน